Exproprierea pentru cauză de utilitate publică. Încasarea despăgubirilor calculate pentru terenul expropriat

Image by Mohamed Hassan from Pixabay În esență, exproprierea constă în trecerea unui bun imobil, de regulă a unui teren, din proprietatea privată a unei persoane sau entități în proprietatea publică a statului în vederea executării unor lucrări de utilitate publică.  În cele ce urmează, ne vom referi succint la procedura de expropriere, modalitatea de stabiliri a despăgubirilor pentru expropriere,…

Continue reading

Contestarea valorii despăgubirilor în cazul exproprierii pentru cauză de utilitate publică

Image by Mohamed Hassan from Pixabay În prezentul articol ne vom referi, în principal, la modalitatea de calcul prin care statul efectuează calculul despăgubirilor de expropriere, precum și la procedura prin care poate fi contestat prețul acordat pentru terenul expropriat.  De asemenea, vom arăta că justa despăgubire se poate realiza doar în cazul în care persoanei expropriate i se acordă…

Continue reading

Vanzari online. Magazin online: bunuri si servicii exceptate de la dreptul de retur

Image by Preis_King from Pixabay În cadrul vânzărilor online, consumatorii beneficiază de un drept de retur care poate fi exercitat în termen de 14 zile fără a fi nevoiți să justifice decizia de returnare a bunului.  Acest drept este reglementat prin art. 9 alin. (1) din OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii („OUG 34/2014”). Menționăm…

Continue reading

Legea privind returnarea bunurilor. Politica de retur. Exercitarea dreptului de retur

Image by Mudassar Iqbal from Pixabay Este recomandat ca fiecare profesionist care comercializează diverse bunuri să elaboreze o politică de retur care să corespundă dispozițiilor legii privind returnarea bunurilor. Profesionistul, precum și consumatorul trebuie să cunoască cazurile și condițiile de exercitare a dreptului de retur al bunurilor. Înainte de a analiza condițiile exercitării dreptului de retur, trebuie făcută distincția între…

Continue reading

Termeni si conditii magazin online, site, aplicație. Comert online (electronic)

Image by justynafaliszek from Pixabay Aspecte Generale Comerțul electronic („online”/„E-Commerce”) presupune încheierea unui contract între un profesionist și consumator (client persoană fizică), iar cuprinsul acestui contract poate fi stabilit în secțiunea termeni și condiții ale site-ului sau magazinului online. Odată cu apariția comerțului electronic, a apărut și necesitatea reglementării acestei activități.  În România, comerțul electronic este reglementat prin Legea nr.…

Continue reading

Legea 219/2020. Evaluare imobil. Grila notarială. Puncte. Titluri de plată.

Image by Mariann Szőke from Pixabay Prin Legea 219/2020 s-a stabilit că în anumite condiții evaluarea imobilului exprimată în puncte se va efectua conform grilei notariale din anul precedent emiterii deciziei de compensare. Valorificarea punctelor se face în baza titlurilor de plată emisă de către Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților („ANRP”). Așadar, în situația în care cererea de restituire nu…

Continue reading

Indemnizație de șomaj tehnic: condiții, procedură, termene. Măsuri de susținere a IMM-urilor în contextul Covid-19

Photo by Oleg Magni from Pexels În contextul creat de coronavirusul Covid-19, Guvernul a adoptat mai multe măsuri economice și fiscal-bugetare menite să vină în sprijinul operatorilor economici.  În acest sens, au fost adoptate OUG nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare („OUG 29/2020”) și OUG nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea…

Continue reading

IMM-urile și forța majoră provocată de Covid-19: condiții, procedură, actele necesare

Photo by Marc Mueller from Pexels În contextul actual provocat de pandemia de coronavirus Covid-19, statul a decis să instituie o prezumție legală de forță majoră în favoarea IMM-urilor afectate de măsurile adoptate de către autoritățile publice. IMM-urile sunt întreprinderile mici și mijlocii care (i) au un număr mediu anual de salariați mai mic de 250 și (ii) realizează o…

Continue reading

Certificatul de situație de urgență (CSU): procedura de obținere, condiții, actele necesare

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash În data de 25 martie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgentă operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 („Ordinul”).  Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afacere („MEEMA”) este abilitat să acorde, la cerere, certificatele de situație de urgență. Certificatul de situație de…

Continue reading

Forța majoră în contextul coronavirusului Covid-19: condiții, efecte, situația creditorului

Photo by Oleg Magni from Pexels Pandemia provocată de coronavirusul Covid-19 a produs efecte sociale și economice majore. Contextul creat de măsurile adoptate de către autoritățile publice afectează în mod direct diferite categorii de raporturi contractuale, în cadrul cărora părțile fie se confruntă cu o imposibilitate absolută de a-și executa obligațiile contractuale, fie se află într-o situație în care executarea…

Continue reading

Scroll to top