Legea 219/2020. Evaluare imobil. Grila notarială. Puncte. Titluri de plată.

Dosare anrp, punte, Legea 219/2020, titluri de plată

Image by Mariann Szőke from Pixabay

Prin Legea 219/2020 s-a stabilit că în anumite condiții evaluarea imobilului exprimată în puncte se va efectua conform grilei notariale din anul precedent emiterii deciziei de compensare. Valorificarea punctelor se face în baza titlurilor de plată emisă de către Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților („ANRP”).

Așadar, în situația în care cererea de restituire nu poate fi soluționată prin restituirea în natură a imobilului, se vor acorda măsuri compensatorii sub formă de puncte. Un punct este echivalent cu un leu.

Valoarea măsurilor compensatorii va fi stabilită de către Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor („CNCI”) după evaluarea imobilului. În principiu, după adoptarea Legii 165/2013 evaluarea imobilelor se efectua conform grilei notariale din anul 2013.

Prin intrarea în vigoare a Legii nr. 219/2020, legiuitorul a instituit o excepție de la regula sus-menționată. Astfel, în prezent, în dosarele în care se acordă măsuri compensatorii titularului dreptului de proprietate, fost proprietar sau moștenitorilor legali ori testamentari ai acestuia, iar dreptul de proprietate nu a fost tranzacționat după preluarea abuzivă de stat a imobilului, evaluarea imobilului ce face obiectul deciziei se face prin utilizarea grilei notariale valabile pentru anul precedent emiterii deciziei de către CNCI.

Pentru ca imobilul să fie evaluat conform grilei notariale valabile pentru anul precedent emiterii deciziei de compensare de către CNCI, trebuie îndeplinite două condiții:

(i) măsurile compensatorii trebuie să fie acordate proprietarului imobilului sau moștenitorilor acestuia;

(ii) dreptul de proprietate să nu fie tranzacționat.

După evaluarea imobilului, CNCI va emite o Decizie de Compensare în cuprinsul căreia va fi stabilită valoarea imobilului exprimată prin puncte. În termen de 3 ani de la emiterea deciziei de compensare, se poate solicita valorificarea punctelor prin numerar. Cererea de valorificare se depune la sediul ANRP sau se transmite prin servicii poștale, însoțită, după caz, de decizia de compensare sau certificatul de deținător de puncte, în original.

În baza cererii depuse, ANRP emite, pe parcursul a 5 ani consecutivi, titluri de plată, în tranșe anuale egale, în limita valorii stabilite prin decizia de compensare. Titlurile de plată se emit în ordinea cronologică a emiterii deciziilor de compensare. Cuantumul unei tranșe nu poate fi mai mic de 20.000 lei, cu condiția ca suma astfel acordată să nu depășească totalul despăgubirilor stabilite. În cazul în care decizia de compensare a fost emisă pe numele mai multor persoane, fără a se stabili cotele cuvenite fiecăreia, se emite un singur titlu de plată pentru toți beneficiarii.

Leave a comment

Scroll to top