Dreptul de proprietate asupra constructiilor ridicate dupa 1 august 2001 in lipsa autorizatiei de construire poate fi intabulat doar dupa intrarea in legalitate conform Legii nr. 50/1991

stiri-juridice

In data de 8 aprilie 2019, prin Decizia nr. 13/2019 Inalta Curte de Casatie si Justitie („ICCJ”) a admis recursul in interesul legii si a stabilit ca persoanele care au ridicat o constructie fara a avea o autorizatie de construire, nu pot solicita in instanta de judecata constatarea dobandirii dreptului de proprietate in baza accesiunii imobiliare artificiale.

In prezent, executarea lucrarilor de constructii este permisa numai pe baza unei autorizatii de construire.  Inscrierea dreptului de proprietate asupra constructiilor in cartea funciara se face, printre altele, in baza unui certificat de atestare eliberat de autoritatea locala emitenta a autorizatiei de construire, care sa confirme ca edificarea constructiilor s-a efectuat conform autorizatiei de construire si ca exista proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Exista cazuri in care unele persoane ridica constructii fara a avea o autorizatie de construire.  In lipsa unei autorizatii de construire, dreptul de proprietate nu poate fi inscris in cartea funciara.  Pentru a complini aceasta lipsa, unele persoane se adresau instantei de judecata si solicitau sa li se recunoasca dobandirea dreptului de proprietate asupra constructiei in baza accesiunii imobiliare artificiale.

Jurisprudenta nationala este neunitara pe marginea acestui subiect.  Unele instante considera ca dispozitiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii („Legea nr. 50/1991”) se opun la admiterea unei actiuni prin care se solicita constatarea dobandirii dreptului de proprietate prin efectul accesiunii imobiliare artificiale asupra unei constructii edificate fara autorizatie de construire.

In timp ce alte instante considera ca dispozitiile Legii nr. 50/1991 nu constituie un impediment la dobandirea dreptului de proprietate asupra constructiei prin efectul accesiunii imobiliare artificiale, intrucat dispozitiile art. 577 din Codul civil (care reglementeaza dobandirea dreptului de proprietate prin accesiunea imobiliara artificiala) nu instituie doar o prezumtie relativa, ci si un mod de dobandire a proprietatii, in virtutea reglementarii legale a accesiunii imobiliare, proprietarul terenului devenind proprietarul constructiei, prin faptul edificarii constructiei, cu materialele sale, pe terenul proprietatea sa.

In continuare, aceste instante arata ca posibilitatea dobandirii prin accesiune a constructiilor edificate fara autorizatie de construire, este prevazuta de lege; inexistenta autorizatiei de construire putand avea consecinte pe planul raporturilor de natura administrativa, conform Legii nr. 50/1991, antrenand o raspundere contraventionala, insa nu poate avea ca efect respingerea unei actiuni in constatarea dreptului de proprietate prin accesiune.

Avand in vedere practica neunitara a instantelor judecatoresti, ICCJ trebuia sa se pronunte asupra urmatoarei probleme de drept:

“posibilitatea recunoasterii pe cale judiciara, in cadrul unei actiuni in constatare intemeiate pe dispozitiile legale care reglementeaza accesiunea imobiliara artificiala, a dreptului de proprietate asupra constructiei edificate de proprietarul terenului, cu materiale proprii, fara autorizatie de construire”.

ICCJ a hotarat ca:

„lipsa autorizatiei de construire sau nerespectarea prevederilor acesteia, precum si lipsa procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor constituie impedimente pentru recunoasterea pe cale judiciara, in cadrul actiunii in constatare, a dreptului de proprietate asupra unei constructii realizate de catre proprietarul terenului, cu materiale proprii”.

Prin urmare, in prezent, persoanele care au ridicat constructii fara a avea autorizatii de construire pentru acestea, nu se mai pot adresa in instanta de judecata pentru a cere constatarea dobandirii dreptului de proprietate prin accesiunea imobiliara artificiala.  Pentru a putea inscrie dreptul de proprietate asupra acestor constructii in cartea funciara, persoanele vor trebui sa urmeze procedura de intrare in legalitate reglementata prin Legea nr. 50/1991.

Este important sa mentionam ca aceasta decizie priveste doar constructiile edificate dupa data de 1 august 2001.  Pentru constructiile realizate inainte de 1 august 2001, inscrierea dreptului de proprietate in cartea funciara, in lipsa autorizatiei de construire, se poate realiza in baza certificatului de atestare fiscala prin care se atesta achitarea tuturor obligatiilor fiscale de plata datorate autoritatii administratiei publice locale in a carei raza se afla situata constructia, precum si a documentatiei cadastrale.

Decizia ICCJ este obligatorie pentru toate instantele de judecata.

Leave a comment

Scroll to top