ICCJ: un caz de discriminare salarială

Prin Decizia nr. 3017 din data de 4 iunie 2019, Înalta Curte de Casație și Justiție a apreciat ca fiind întemeiată hotărârea instanței de fond prin care s-a stabilit că angajatorul a aplicat un tratament discriminatoriu față de un angajat.  Fapta de discriminare a constat în acordarea măririi de salariu unui angajat în cuantum mai mic în raport cu colegii…

Continue reading

Hotărârile adoptate în cadrul adunării speciale a acționarilor pot fi atacate cu acțiunea în anulare

Prin Decizia nr. 7 din 20 ianuarie 2020, Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit că hotărârile adoptate de adunarea specială a acționarilor pot fi atacate în justiție cu acțiunea în anulare. Conform art. 91 din Legea societăților nr. 31/1990, în societățile pe acțiuni, capitalul social este reprezentat prin acțiuni nominative.  Acțiunile trebuie să fie de o valoare egală,…

Continue reading

Scroll to top