ICCJ: un caz de discriminare salarială

Prin Decizia nr. 3017 din data de 4 iunie 2019, Înalta Curte de Casație și Justiție a apreciat ca fiind întemeiată hotărârea instanței de fond prin care s-a stabilit că angajatorul a aplicat un tratament discriminatoriu față de un angajat.  Fapta de discriminare a constat în acordarea măririi de salariu unui angajat în cuantum mai mic în raport cu colegii…

Continue reading

Hotărârile adoptate în cadrul adunării speciale a acționarilor pot fi atacate cu acțiunea în anulare

Prin Decizia nr. 7 din 20 ianuarie 2020, Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit că hotărârile adoptate de adunarea specială a acționarilor pot fi atacate în justiție cu acțiunea în anulare. Conform art. 91 din Legea societăților nr. 31/1990, în societățile pe acțiuni, capitalul social este reprezentat prin acțiuni nominative.  Acțiunile trebuie să fie de o valoare egală,…

Continue reading

Dreptul de proprietate asupra constructiilor ridicate dupa 1 august 2001 in lipsa autorizatiei de construire poate fi intabulat doar dupa intarea in legalitate conform Legii nr. 50/1991

In data de 8 aprilie 2019, prin Decizia nr. 13/2019 Inalta Curte de Casatie si Justitie („ICCJ”) a admis recursul in interesul legii si a stabilit ca persoanele care au ridicat o constructie fara a avea o autorizatie de construire, nu pot solicita in instanta de judecata constatarea dobandirii dreptului de proprietate in baza accesiunii imobiliare artificiale. In prezent, executarea…

Continue reading

Procedura ce trebuie urmata in cazul schimbarii sediului social al unei societati

Update: 9 martie 2022 În cele ce urmează, vom prezenta formalitățile care trebuie îndeplinite în vederea schimbării sediului social al unei societăți.  Procedura descrisă mai jos este aplicabilă atât în cazul societăților cu răspundere limitată, cât și în cazul societăților pe acțiuni.  De asemenea, această procedură se aplică atât în cazul schimbării sediului social în același județ, cât și în…

Continue reading

Scroll to top