denis-scutari

Echipa Scutari Law vă acordă asistență și reprezentare juridică în vederea recuperării creanțelor de la debitorii de rea-credință.  Cu o experiență de 9 ani în avocatură, oferim clienților noștri siguranța că debitele acestora vor fi recuperate în cel mai scurt timp posibil.

Oferim soluții legale pentru recuperarea creanțelor atât pe cale amiabilă, cât și pe cale judiciară.  Dacă debitorul refuză cu rea-credință să-și execute obligațiile de plată, identificăm cele mai eficiente soluții judiciare pentru recuperarea creanțelor într-un termen scurt.  De asemenea, ne asigurăm ca în cadrul procedurilor judiciare clienții noștri să-și recupereze toate cheltuielile de judecată pe care le suportă în cadrul procesului, care includ onorariul de avocat și taxa judiciară de timbru.

Pentru apărarea intereselor clienților noștri, ne asigurăm ca toate sumele datorate să fie actualizate cu rata inflației, astfel încât clienții noștri să nu fie prejudiciați în niciun fel pentru executarea cu întârziere a obligațiilor de plată.

De asemenea, oferim soluții legale inclusiv în cazul în care debitorul de rea-credință își înstrăinează în mod fraudulos bunurile pentru a împiedica și, eventual, evita executarea silită.

Unul dintre primele aspecte verificate de către echipa noastră se referă la împlinirea termenului de prescripție.  Termenul general de prescripție este de 3 ani, iar dacă creditorul rămâne în pasivitate în toată această perioadă și nu întreprinde nicio acțiune împotriva debitorului, creanța acestuia se va prescrie și nu va putea fi recuperată pe nicio cale legală, inclusiv judiciară.  Prin urmare, înainte de a iniția orice procedură de recuperare a creanțelor, ne asigurăm că termenul de prescripție nu a fost împlinit, iar dacă acesta este pe cale de a se împlini, luăm toate măsurile necesare pentru întreruperea curgerii prescripției.

În activitatea noastră suntem ghidați de interesele și obiectivele clienților noștri, depunând în acest sens toate diligențele necesare pentru recuperarea creanțelor.  De asemenea, ne asigurăm ca clienții noștri să-și recupereze nu doar sumele datorate actualizate la rata inflației, ci și toate cheltuielile pe care le suportă în cadrul procedurilor judiciare și, după caz, de executare silită. Mai multe informații despre Scutari Law regăsiți aici: despre noi.

Pentru a lua legătura cu Scutari Law, vă rugăm să ne contactați la 0755 331 714 sau denis.scutari@scutarilaw.com.

Scroll to top