Vanzari online. Magazin online: bunuri si servicii exceptate de la dreptul de retur

Image by Preis_King from Pixabay

În cadrul vânzărilor online, consumatorii beneficiază de un drept de retur care poate fi exercitat în termen de 14 zile fără a fi nevoiți să justifice decizia de returnare a bunului.  Acest drept este reglementat prin art. 9 alin. (1) din OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii („OUG 34/2014”). Menționăm că consumatorii beneficiază de acest drept doar în cazul magazinelor online.  În cazul vânzărilor fizice, de exemplu, în cadrul unui magazin, mall, depozit, consumatorii nu mai beneficiază de un asemenea drept.

Pentru mai multe detalii privind dreptul de retragere a se vedea:

Legea privind returnarea bunurilor.  Politica de retur

În prezentul articol ne vom referi doar la dreptul de retur care poate fi exercitat în cazul vânzărilor online.

OUG 34/2014 prevede în sarcina profesionistului care deține un magazin online obligația de a informa consumatorul cu privire la condițiile, termenele și procedurile de exercitare a dreptului de retur, precum și cu privire la formulatul tipizat de retragere, prevăzut în partea B din anexa atașată OUG 34/2014.  În cazul în care profesionistul nu îl informează pe consumator cu privire la condițiile de exercitare a dreptului de retur, perioada de retragere expiră la 12 luni de la sfârșitul perioadei inițiale de retragere de 14 zile.

Cu alte cuvinte, în cazul neîndeplinirii obligației de informare, perioada de retur se prelungește cu 12 luni, în toată această perioadă consumatorul având dreptul să returneze bunul achiziționat fără să fie obligat să-și justifice decizia de retur.  Informarea consumatorului se realizează prin intermediul politicii de retur sau, după caz, termenilor și condițiilor publicate pe site-ul sau aplicația profesionistului.  Reamintim că ne referim doar la vânzările online.

Pentru mai multe detalii cu privire la (i) obligația de informare a consumatorului și (ii) corecta redactare a termenilor și condițiilor a se vedea:

Termeni si conditii: magazin online, site, aplicație. Comert online

Bunuri și servicii exceptate de la dreptul de retur

OUG 34/2014 prevede o listă de servicii și bunuri care sunt exceptate de la dreptul de retur  Cu alte cuvinte, după achiziționarea bunurilor și/sau serviciilor respective, consumatorii nu mai beneficiază de un dreptul de retur.  Așadar, sunt exceptate de la dreptul de retur următoarele servicii și bunuri:

 • contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist;
 • furnizarea de bunuri sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care profesionistul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
 • furnizarea de bunuri confecționate după specificațiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;
 • furnizarea de bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
 • furnizarea de bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de consumator;
 • furnizarea de bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
 • furnizarea de băuturi alcoolice al căror preț a fost convenit în momentul încheierii contractului de vânzare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile și a căror valoare reală depinde de fluctuațiile de pe piață pe care profesionistul nu le poate controla;
 • contractele în cazul cărora consumatorul a solicitat în mod special profesionistului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparație sau de întreținere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, profesionistul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de consumator sau furnizează alte bunuri decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreținere sau de reparație, dreptul de retragere se aplică respectivelor servicii sau bunuri suplimentare;
 • furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
 • furnizarea de ziare, periodice și reviste, cu excepția contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicații;
 • contractele încheiate în cadrul unei licitații;
 • prestarea de servicii de cazare, pentru alt scop decât cel rezidențial, transport de mărfuri, închiriere de mașini, catering sau serviciile privind activitățile de agrement, în cazul în care contractul prevede o dată sau o perioadă de executare specifică;
 • furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere.

Este important de menționat că în cazul în care profesionistul prestează sau, după caz, comercializează online serviciile și/sau bunurile care sunt exceptate de la dreptul de retur, OUG 34/2014 stabilește în sarcina acestuia obligația de a informa consumatorul cu privire la faptul că acesta nu va beneficia de un drept de retur.  Informarea consumatorului se poate realiza prin intermediul termenilor și condițiilor sau, după caz, politicii de retur publicate pe site-ul magazinului online.

Pentru mai multe informații privind serviciile și bunurile exceptate de la dreptul de retur sau, după caz, redactarea corectă a politicii de retur sau a termenilor și condițiilor, ne puteți contacta la denis.scutari@scutarilaw.com sau 0755.331.714.

Leave a comment

Scroll to top